Bellas Artes Figuerola

Papereria Figuerola

Copisteria Figuerola
 FIGUEROLA BELLAS ARTES
Passeig de la plaça major, 74
08202 - Sabadell, Barcelona (Spain) 
info@materialesbellasartes.com
Tel. (+34) 93 726 58 35  VISITAR WEB >>>

Copic · Caballets · Pantone · Cartró pluma · Canson · Projector · Papers i targeteria · Material escolar · Fashion · Skrapbooking · Schmincke · Aerografía · Createx · Pinzells · Rembrandt · Resina Cristall

Copic · Caballetes · Pantone · Cartron pluma · Canson · Proyector · Papeles y tarjeteria · Material escolar · Fashion · Skrapbooking · Schmincke · Aerografía · Createx · Pinceles · Rembrandt · Resina Cristal

PAPELERÍA FIGUEROLA
Passeig de la plaça major, 70
08202 - Sabadell, Barcelona (Spain) 
info@papeleriafiguerola.com 
Tel. (+34) 93 726 05 44VISITAR WEB >>>

Articles d'escriptura · Papers, cartolines i sobres · Blocs, quaderns i llibretes · Agendes · Material d'oficina · Complements d'oficina · Etiquetes i etiquetadores · Classificació i arxiu · Calculadores · Consumibles d'informàtica · Cartografia · Material de precisió · Articles de pell · Regals d'empresa · Enquadernacions · Tríptics · Flyers · Carpetes · Dossiers · Papereria · Sobres · Talonaris · Targetes de visita · Comunions · Casaments · Plaques · Segells de goma · Sistema Digital ·
Offset
· Tipografia · Serigrafia


Artículos de escriptura · Papeles, cartulinas y sobres · Blocs, cuadernos y libretas · Agendas · Material de oficina · Complementos de oficina · Etiquetas y etiquetadoras · Clasificación y archivo · Calculadoras · Consumibles de informática · Cartografía · Material de precisión · Artículos de piel · Regalos de empresa · Encuadernaciones ·Trípticos · Flyers · Carpetas · Dossiers · Papeleria · Sobres · Talonarios · Tarjetas de visita · Comuniones · Bodas · Placas · Sellos de goma · Sistema Digital · Offset · Tipografia · Serigrafia

CENTRE D'IMPRESSIÓ
Palanca, 7 . 08202 - Sabadell, Barcelona (Spain)
impressiodigital@figuerola.com
Tel. (+34) 93 727 85 93 . Fax (+34) 93 725 40 30

REGAL INFORMAL/MOBILIARI AUXILIAR OFICINA

Palanca, 4 . 08202 - Sabadell, Barcelona (Spain)
copisteria@figuerola.com
Tel. (+34) 93 727 22 39


VISITAR WEB >>>


Fotocòpia Digital i Convencional · Impressió Gran Format (Plotter) . Formats Paper i Cartolines · Paper Plotter · Guillotines · Enquadernació · Plastificats · Multimèdia · Plafons · Material Adhesiu · Paper Especial · Pergamins · Destructores Paper · Pisarres · Mobles d'escriptori · Arxiu · Mobiliari Oficina · Jocs Sobretaula · Albums de fotos, diaris i llibres de receptes · Peluixos · Regal Informal · Motxilles · Catifes · Caixes de Cabals · Postals · Paper Fantasia · Bosses Regal


Fotocópia Digital y Convencional · Impresión Gran Formato (Plotter) · Formatos Papel y Cartulinas · Papel Plotter · Guillotinas · Encuadernación · Plastificados · Multimedia · Plafones · Material Adhesivo · Papel Especial . Pergaminos · Destructoras Papel · Pizarras · Muebles de escritorio · Archivadores · Mobiliario de oficina · Juegos Sobremesa · Albums de fotos, diarios y libros de recetas · Peluches · Regalo Informal · Mochilas · Alfombras · Cajas de Caudales · Postales · Papel Fantasía · Bolsas Regalo